Velkommen til Hostrup Strand grundejerforening

            NYT REFERAT FRA SIDSTE BESTYRELSESMØDE 23. APRIL 2017

***********************************************************

    OPSÆTNING AF BADEBRO - NY DATO

På grund af det kolde forårsvejr udsættes opsætning af badebroen fra lørdag den 13.maj, til den 5. juni ( 2. pinsedag ).

********************************************************

HUSK GENERALFORSAMLING

LØRDAG DEN 3. JUNI 2017

********************************************************        

                                          OBS

  Grundejerforeningen vil i tilfælde af snefald den kommende vinter, sørge for vejene i vort område bliver ryddet for sne.
Såfremt den enkelte grundejer ønsker snerydning på egen grund kontaktes Lem maskinstation ( Brian ) på tlf. 20957729 eller grundejerforeningen bestyrelsesmedlem ” Hajse ” tlf. 22613154.
Snerydning på egen grund betales af grundejeren   

************************************************************************** 


    Har vi din mail adresse !

bestyrelsen mangler stadig mailadresser på nogle grundejere. Så derfor - send hurtigst muligt din mailadresse til             hostrupstrand@live.dk , således du fremover modtager mails i forbindelse med referater fra bestyrelsesmøder, beretning fra generalforsamlingen, m.v. Der ligger en stor besparelse på porto og papirmaterialer for grundejerforeningen.                

Vi gør opmærksom på at mails til denne adresse ikke besvares.